. . "คลิกเกอร์"เป็นอุปกรณ์กำเนิดเสียงที่มีไว้เพื่อกำหนดว่า พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เราต้องการ โดยไม่มีการลงโทษ / สุนัขเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการทำซ้ำ ๆ อย่างสม่ำเสมอ / สุนัขเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิด ดังนั้นควรเริ่มฝึกลูกสุนัขให้เรียนรู้วินัยภายในบ้าน เช่นการขับถ่าย การกิน การเล่น ตั้งแต่อายุ 1 เดือนเป็นต้นไป / การปรับนิสัยสุนัขจะประสบความสำเร็จ หากได้รับความร่วมมือจากทุกคนในบ้าน . . .
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 
     
นิสัยของแต่ละสายพันธุ์
 
       
 
     
       
       
ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย(Yorkshire)
 
       
       
       
       
       
         
       
เวลซ์ คอร์กี้
 
         
         
           
 
           
 
             
       
 
       
การฝึกสุนัข
 
         
         
             
         
         
             
       
เทคนิคการเลือกขนมเพื่อฝึกสุนัขเชิงบวก
 
           
เริ่มฝึกสุนัขได้ั้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
 
             
       
 
       
 
       
ก่อนจะเป็นสมาชิกในครอบครัว
 
         
         
         
       
 
             
       
เรื่องน่ารู้อื่นๆ
 
           
             
             
             
             
             
           
           
       

 
         
         
         
         
       

copyright by clicker-dog.com @ 2009
E-mail : clickerdog2013@gmail.com , Tel :