ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมสุนัขได้ทาง MSN : Clicker_dog@hotmail.com . . . .

 
       


 
       
       
       
     

การฝึกสุนัข

 
       
     

ขอบคุณนายแบบสุดหล่อ บูบู้ ^^

วิธีฝึกสุนัขแบบไหนจึงจะเหมาะสำหรับสุนัข?

สุนัขมีกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นเงื่อนไข ซึ่ง มีนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ชื่อพาฟลอฟ ได้ค้นพบทฤษฎี การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ ( Classical Conditioning Theory) จากการทำการทดลองโดยสั่นกระดิ่งก่อนที่จะเอาอาหารให้แก่สุนัข เวลาระหว่างการสั่นกระดิ่งและให้ผงเนื้อแก่สุนัข ทำซ้ำควบคู่กันหลายครั้ง และในที่สุดจึงหยุดให้อาหาร แต่สั่นกระดิ่ง ปรากฏว่าสุนัขก็ยังคงมีน้ำลายไหลได้ ทำให้ทราบว่าสุนัขเกิดการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไข จึงเรียกทฤษฏีการเรียนรู้แบบ มีเงื่อนไขนี้ว่า “ทฤษฏีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค(Classical Conditioning Theory)”

การฝึกสอนสุนัขมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการฝึกสุนัขแบบไหน แต่ละวิธีมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ทำให้สุนัขเชื่อฟังคำสั่ง
่การฝึกสามารถแบ่งได้ 4 วิธี
1. การฝึกเชิงบวก (Positive Reinforcement)
เป็นการฝึกโดยการให้รางวัลซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่องในท่าทางที่เราต้องการ เช่น ให้รางวัลขณะสุนัขนั่ง

2.การฝึกเชิงลบ (Negative Reinforcement)
เป็นการทำโทษสุนัขอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสุนัขทำท่าที่เราต้องการจึงหยุด เช่น สั่งให้สุนัขนั่ง แต่สุนัขไม่ทำตาม จะกระตุกสายจูงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสุนัขนั่งลง จึงหยุดกระตุก

3. การฝึกโดยทำโทษเชิงบวก (Positive punishment)
เมื่อออกคำสั่ง หากสุนัขไม่ทำตาม จะถูกทำโทษ เช่น เมื่อสั่งนั่งแล้วยังไม่นั่ง จะกระตุกสายจูงที่คอเพื่อเตือนว่าทำผิดคำสั่งแล้ว

4. การฝึกโดยทำโทษเชิงลบ ( Negative punishment )
เป็นการสร้างประสบการณ์ไม่ดีกับสิ่งที่เคยชอบมาก่อน และฝังใจ เช่น เมื่อเข้าใกล้ไก่ กระต่าย อาหารที่พื้น จะโดนทำโทษ

การฝึกสุนัขที่ดี ไม่ใช่การเลือกใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่ต้องหาวิธีการฝึกให้เหมาะสมกับสุนัขตัวนั้น

การฝึกเชิงบวก (Positive Reinforcement) เหมาะสำหรับลูกสุนัข ตั้งแต่แรกรับมาเลี้ยง หรือสุนัขหัวอ่อน เสมือนเป็นการปูพื้นฐาน จำกัดการเรียนรู้ ให้เรียนรู้แต่สิ่งที่ดี ที่ถูกต้ิอง ที่เราต้องการ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเมื่อสุนัขโตขึ้น เราสามารถใช้ฝึกระเบียบวินัยภายในบ้าน เช่น การขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทาง เล่นอย่างสุภาพ ไม่กระโจน ฝึกการอยู่เพียงลำพัง ฯลฯ
สำหรับการฝึกด้วยคลิกเกอร์นั้น เป็นการฝึกสุนัขเชิงบวกวิธีหนึ่ง สุนัขที่มีความอยากอาหารสูง ทุกอาุยุ สามารถนำมาฝึกด้วยคลิกเกอร์ได้์

 
       
       
       
       
       
       
         
 
     
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
       

copyright by clicker-dog.com @ 2009
E-mail : clicker_dog@hotmail.com , Tel :