. . "คลิกเกอร์"เป็นอุปกรณ์กำเนิดเสียงที่มีไว้เพื่อกำหนดว่า พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เราต้องการ โดยไม่มีการลงโทษ / สุนัขเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการทำซ้ำ ๆ อย่างสม่ำเสมอ / สุนัขเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิด ดังนั้นควรเริ่มฝึกลูกสุนัขให้เรียนรู้วินัยภายในบ้าน เช่นการขับถ่าย การกิน การเล่น ตั้งแต่อายุ 1 เดือนเป็นต้นไป / การปรับนิสัยสุนัขจะประสบความสำเร็จ หากได้รับความร่วมมือจากทุกคนในบ้าน . . .  
       
 
       
       
         
     
ของเล่นสำหรับสุนัขมีความจำเป็นแค่ไหน
 
         
     

         ของเล่นถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงสุนัขเป็นอย่างมากค่ะ

         เนื่องจากบรรพบุรุษของสุนัขเป็นสุนัขป่า มีสถานะเป็นผู้ล่า และดำรงชีวิตอยู่ ด้วยการกินซากสัตว์ที่ล่าได้ อีกทั้งบางที สุนัขป่ายังกลายเป็นผู้ถูกล่าซะเองอีกด้วย . . ลองนึกภาพตามตอนที่สุนัขออกไล่ล่าสิคะ ไม่ว่าจะเป็นท่าซุ่มแอบดูเหยื่อเงียบ ๆ วิ่งไล่เหยื่อ ตะครุบ กัดฉีกกินเนื้อ การใช้เท้าช่วยฉีกเนื้อออกจากกระดูก หรือแม้กระทั่ง การกลบเหยื่อไว้ใต้ดิน หรือใต้กองหญ้า เพื่อเก็บไว้กินในภายหลัง ท่าทางต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสัญชาตญาณที่ถ่ายทอดมายังสุนัขที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ . . ซึ่งสุนัขแสดงสัญชาตญาณเหล่านี้ผ่านการเล่นของเล่น

         ปัจจุบันนี้ สุนัขที่เลี้ยงตามบ้านไม่ต้องออกหาอาหารด้วยตัวเอง เพราะได้รับอาหารอย่างเพียงพอจากมนุษย์ แต่แรงขับทางสัญชาตญาณเหล่านี้ยังคงมีอยู่ เราจึงต้องหาของเสมือนเหยื่อ หรือของเล่น เพื่อให้สุนัขได้ปลดปล่อยแรงขับทางธรรมชาติเหล่านี้กับของเล่น ซึ่งจะทำให้สุนัขไม่เครียดจนเกินไป เป็นการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความคล่องตัว

         หากไม่หาของเล่นให้สุนัข สุนัขจะหาของเล่นในรูปแบบต่างๆ ด้วยตัวเอง เช่น การกัดแทะรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พรมเช็ดเท้า ฆ่าสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่า หรือ เล่นกัดมือ กัดเท้าเจ้าของ

         ดังนั้นของเล่นสำหรับสุนัขจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ และที่สำคัญของเล่นที่วางเฉย ๆ เหมือนเหยื่อที่ตายแล้ว ย่อมไม่สร้างความบันเทิงให้สุนัขอย่างแน่นอน แต่ของเล่นที่มีการเคลื่อนไหว ตอบสนองต่อการกัดของสุนัขได้ เช่น ลูกบอลกลิ้งไป กลิ้ง มา ของเล่นที่มีเสียง ของเล่นที่มีความยืดหยุ่น จะเป็นของเล่นที่สุนัขชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะ

         เจ้าของควรเล่นของเล่นกับสุนัขตั้งแต่เด็ก ๆ ของเล่นจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับสุนัขได้ และช่วยลดพฤติกรรมการกัดแทะสิ่งของที่ไม่ต้องการได้มากเลยค่ะ

ของเล่นสำหรับสุนัข

โดย คลิกเกอร์ ด็อก

 
       
       
       
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
 
     
       
       
       
       
       
       
       
         
         
 
     
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       

 
         
         
         
         
       

copyright by clicker-dog.com @ 2009
E-mail : clicker_dog@hotmail.com , Tel :