โปรแกรมการเรียนการสอนที่คลิกเกอร์ด๊อก

ทุกโปรแกรมของคลิกเกอร์ด๊อก เจ้าของเป็นผู้เรียนเพื่อเป็นครูฝึกสุนัขของตนเองที่บ้านโดยไม่ต้องฝากสุนัขไว้ที่โรงเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นัดหมายเวลาเรียนได้ที่
(ช่วงเวลา 8.00 - 20.00 น. )

อัลบั้มน้องหมาฝากเลี้ยง


อัลบั้มนักเรียนดีเด่น
อัลบั้มทำเนียบนักเรียนดีเด่น ปี 2015
อัลบั้มทำเนียบนักเรียนดีเด่น ปี 2014

อัลบั้มทำเนียบนักเรียนดีเด่น ปี 2013
อัลบั้มทำเนียบนักเรียนดีเด่น ปี 2012 
อัลบั้มทำเนียบนักเรียนดีเด่น ปี 2010-2011


หน้าแรก>คุณครู>โปรแกรม>ฝากเลี้ยงสุนัข>อุปกรณ์คลิกเกอร์>ห้องสมุด>ติดต่อสอบถาม

copyright by clicker-dog.com @ 2009
E-mail : clickerdog2013@gmail.com , Tel : 

dreamweaver widget
Clicker-dog

โปรแกรมฝึกสุนัขให้ทำท่าทางต่างๆด้วยคลิกเกอร์ ( สุนัข 3 เดือนขึ้นไป)

เหมาะสำหรับสุนัขอายุ 3 เดือนขึ้นไป ที่มีนิสัยดีอยู่แล้ว แต่เจ้าของอยากมีกิจกรรมสนุกร่วมกับสุนัข ผ่านการฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งเช่น นั่ง หมอบ คลาน ขอมือ สวัสดี วิ่งลอดขา กระโดดข้ามห่วง และท่าอื่นๆที่เจ้าของอยากให้สุนัขทำ ถือเป็นกิจกรรมสนุก เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับสุนัข โดยโปรแกรมนี้สามารถต่อยอดเพื่อไปเล่นกีฬาสุนัขอะจิลิตี้ต่อได้ ( Dog Agility )

ลักษณะการเรียนการสอน 
ครั้งที่ 1 เป็นการทำความเข้าใจการทำงานของคลิกเกอร์ เพื่อนำมาชักจูงสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง ฝึกทักษะการใช้คลิกเกอร์ของเจ้าของ และเริ่มฝึกให้สุนัขเข้าใจความหมายของเสียงด้วยคำสั่งง่ายๆ เช่น มองตา นั่ง หมอบ
ครั้งที่ 2 ทบทวนบทเรียน และเริ่มฝึกสุนัขให้มองและวิ่งตามมือ เพื่อนำไปต่อยอดเป็นท่าทางอื่นๆ
ครั้งที่ 3 ทบทวนบทเรียน และเริ่มฝึกร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆเช่น ห่วงกระโดด ไม้กระโดด อุโมงค์ หรือวิ่งลอดขาของเจ้าของเอง
ครั้งที่ 4 ทบทวนบทเรียนทั้งหมด และแนะนำวิธีการประยุกค์การใช้คลิกเกอร์ในการสอนสุนัขให้ทำท่าทางต่าง ๆ ที่เราชื่นชอบเช่น สวัสดี ยืน 2 ขา อาย กดกริ่ง หรือท่าอื่นๆที่สุนัขสามารถทำได้ โดยคำนึงถึงสุขภาพและโครงสร้างของสุนัข
ครั้งที่ 5 ทบทวนบทเรียนทั้งหมด
ครั้งที่ 6 สอนวิธีเลิกใช้คลิกเกอร์ และมอบใบประกาศนียบัตร

การเตรียมตัว 
- งดอาหารก่อนเรียน เนื่องจากตลอดหลักสูตรจะหลอกล่อให้สุนัขทำตามด้วยรางวัล (หากนัดเรียนช่วงเช้าให้งดอาหารเช้า, หากนัดช่วงบ่ายให้ทานอาหารเช้าเพียงครึ่งเดียว )
- ขนมที่ชอบ หรืออาหารเม็ด
- ของเล่นที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ลูกบอล ตุ๊กตาหรือเชือกกัด
- ปลอกคอและสายจูง

**ค่าเรียน 15,000 บาท/โปรแกรม

 

 

 

โปรแกรมฝึกวินัยลูกสุนัข ( สุนัขอายุ 2-6 เดือน )

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับลูกสุนัขที่มีอายุ 2-6 เดือน เจ้าของจะได้เข้าใจธรรมชาติของลูกสุนัข และสามารถฝึกให้ลูกสุนัขมีระเบียบวินัยในการกิน นอนู่ ขับถ่ายให้เป็นที่ ตั้งแต่อายุยังน้อย เรียนรู้วิธีการเล่นกับลูกสุนัขอย่างถูกวิธี สอนลูกสุนัขเข้าสังคม และจะได้รู้ว่า เราควรเลี้ยงอย่างไร ให้สุนัขของเราเป็นลูกสุนัขที่ปรับตัวกับทุกสถานการณ์ได้ดี ไม่ขี้กลัว และสามารถดุสุนัขให้หยุดได้ ในทุกนิสัยที่เราไม่ต้องการ


ลักษณะการเรียนการสอน 
ครั้งที่1 จะเป็นการทำความเข้าใจสัญชาตญาณและธรรมชาติของลูกสุนัข ให้คำแนะนำในการเลี้ยงลูกสุนัขอย่างถูกวิธี เหมาะกับพันธุ์และนิสัยเฉพาะของลูกสุนัขแต่ละตัว เรียนรู้วิธีเล่นกับสุนัขให้สนุก และวิธีรับมือกับนิสัยของลูกสุนัขที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การกัดมือ กัดแทะข้าวของในบ้าน อยู่ตัวเดียวไม่ได้ เห่า ขับถ่ายไม่เป็นที่ เรียกแล้วไม่กลับมาหา ฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้้องต้น เช่น นั่ง หมอบ และเดินสายจูง
ครั้งที่ 2 จะเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้กลับไปลองฝึกใน 1 อาทิตย์ และลองควบคุมสุนัขในสถานการณ์จำลองแบบต่างๆ เช่น พาออกไปเดินเล่น พาไปเจอคนแปลกหน้า และการพาสุนัขเข้าสังคม
ครั้งที่ 3 ทบทวนสิ่งที่เคยฝึกมาทั้ง 2 ครั้ง เรียนรู้วิธีการดูแลลูกสุนัข เช่น การเช็ดเท้า เช็ดตัว แปรงขน และแปรงฟัน สอบข้อเขียน
ครั้งที่ 4 เรียนนอกห้องเรียน เพื่อทดลองใช้สิ่งที่เรียนในชีวิตจริง สอบปฏิบัติ และมอบใบประกาศนียบัตร

การเตรียมตัว 
- งดอาหารก่อนเรียน เนื่องจากตลอดหลักสูตรจะหลอกล่อให้สุนัขทำตามด้วยรางวัล (หากนัดเรียนช่วงเช้าให้งดอาหารเช้า, หากนัดช่วงบ่ายให้ทานอาหารเช้าเพียงครึ่งเดียว )
- ขนมที่ชอบ หรืออาหารเม็ด
- ของเล่นที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ลูกบอล ตุ๊กตาหรือเชือกกัด
- ปลอกคอและสายจูง
- ที่นอน
- ผ้าเช็ดตัว แปรงหวีขน แปรงสีฟัน

**ค่าเรียน 12,000 บาท/โปรแกรม

โปรแกรมปรับพฤติกรรมสุนัขด้วยตนเอง (สุนัขทุกช่วงวัย)

เหมาะสำหรับเจ้าของที่ต้องการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมสุนัขด้วยตนเองที่บ้าน เพราะเกือบทุกปัญหาพฤติกรรมล้วนเกิดการเลี้ยง เมื่อเจ้าของเข้าใจสัญชาตญาณสุนัข รู้ว่าสุนัขต้องการอะไรในชีวิต จากนั้นจึงทำการฝึกโดยปรับวิธีการเลี้ยงที่บ้าน เมื่อเจ้าของเป็นคนฝึกสุนัขด้วยตนเอง สุนัขจะเชื่อฟังและแทบไม่ต่อต้านการฝึก และเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ...

ลักษณะการเรียนการสอน 
ครั้งที่ 1 เป็นการพูดคุยกันถึงปัญหาโดยหาที่มาของพฤติกรรม และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงดูสุนัขเป็นหลัก รวมถึงเรียนรู้วิธีจัดการกับปัญหาโดยเจ้าของเป็นผู้จัดการด้วยตนเอง (จากนั้นเจ้าของจะได้แนวทางการปฏิบัติไปลองปฏิบัติจริงที่บ้าน )
ครั้งที่ 2 ติดตามผลหลังปฎิบัติ เพื่อให้ปัญหาเกิดขึ้นน้อยที่สุด
ครั้งที่ 3 ติดตามผล (หากนิสัยดีขึ้นแล้ว จะเริ่มมีการผ่อนการฝึก ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงของแต่ละบ้านต่อไป)

การเตรียมตัว 
- งดอาหารก่อนเรียน เนื่องจากตลอดหลักสูตรจะหลอกล่อให้สุนัขทำตามด้วยรางวัล (หากนัดเรียนช่วงเช้าให้งดอาหารเช้า, หากนัดช่วงบ่ายให้ทานอาหารเช้าเพียงครึ่งเดียว )
- ขนมที่ชอบ หรืออาหารเม็ด
- ของเล่นที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ลูกบอล ตุ๊กตาหรือเชือกกัด
- ปลอกคอและสายจูง

ค่าเรียน 10,000 บาท/โปรแกรม